Bilden tagen år 1900, den 12 augusti på tivoli i Köpenhamn
Ferrotype (järnplåt)
   Reproduktioner

 •   Rädda dina gamla fotografier.


 •   Med ny digital teknik kan vi rädda gamla fotografier
    på ett sätt  som gör dem mer hållbara än originalen. 


 •   Gå in till din fotohandlare med dina bilder och begär
    att få reproduktioner från ReproFotografen i Lund.


 •   Garantibevis medföljer varje reproduktion som
    garanterar minst samma livslängd på reproduktionen
    som originalet.


 •   Du får en CD som som du kan använda för att göra
    fler kopior.


 •   Du kan också skicka bilderna direkt till ReproFotografen.
 Läs mer här
 
Efter scanning och varsam korrigering så får bilden tillbaka sitt orginalutseende